Vereniging van eigenaren

ESJ vastgoed onderhoud

Voor uw organisatie

ESJ voor VVE

Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars worden opgericht. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.

Door het kopen van een appartement in een dergelijke situatie bent u als appartementseigenaar van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaren van het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt. De VvE dient voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Hierbij te denken aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten.

Als koper van een appartement en lid van een VvE heeft u te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot andere verenigingen bestaat het bestuur vaak uit een professionele bestuurder ook wel beheerder of administrateur genoemd.

Bij kleine VvE’en kan een van de eigenaren de taak van de bestuurder op zich nemen. De bestuurder adviseert de VvE en voert bepaalde taken uit. Het zijn uiteindelijk de eigenaren die de besluiten nemen.

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaren. Meestal wordt uit de leden een voorzitter gekozen die, volgens de splitsingsakte, over het algemeen niet veel meer bevoegdheden heeft dan het voorzitten van de vergadering.

Het regiseren van het onderhoud aan het vastgoed van de Vve is van essentieel belang. Welke activiteiten staan er op de meerjarenplanning en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Zijn deze prognoses toereikend of zijn er onvoorziene posten? Op weke bouwdelen zijn er besparingen te realiseren? Kan er bespaard worden door werkzaamheden te clusteren?Deze vraagstukken nemen we graag met u door. We maken graag met u een afspraak.

Contact opnemen?

Wilt u graag gebruik maken van de diensten die ESJ vastgoedonderhoud biedt? Gezamenlijk werken we naar het gewenste resultaat. Neem hier gerust contact met ons op.

ESJ VvETool®

Meerjarenverwachtingspatroon met Intentieovereenkomst, wel de lusten, niet de lasten.

Gehele vastgoed door middel van een Meerjarenverwachtingspatroon in kaart gebracht en in zijn geheel afgeprijsd!.
In de jaarlijks inspectieronde met beide partijen wordt geplande onderhoud geïnspecteerd en wordt het Meerjarenverwachtingspatroon geactualiseerd, werkzaamheden worden uitgesteld of naar voren gehaald. Prijzen zijn vooraf bekend, alleen de landelijke indexatie voor materialen en lonen worden aangepast.
https://www.pggmregelingen.nl/werkgevers/voor-schilders/loon-materiaalindices/Paginas/default.aspx

Bekijk de voorbeelden van:
Intentieovereenkomst
Meerjarenverwachtingspatroon