Over ons

Over ESJ vastgoed onderhoud

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Vastgoed is er om in te wonen, te werken, te recreëren, te zorgen en te leren. Maar vaak ook om het te laten renderen. Door onderhoud optimaal te plannen en uit te voeren, is het vastgoed geschikt voor een plezierig gebruik én een optimaal rendement. Tijd, kwaliteit en duurzaamheid zijn dan ook van essentieel belang in onze dienstverlening. Wij adviseren u graag over de optimale uitvoering van uw vastgoedonderhoud. Zodat u zich kunt richten op uw core business.

De missie

ESJ Vastgoedonderhoud wil graag waarde toevoegen aan uw vastgoed. Om dit te kunnen realiseren is kennis en kunde nodig op alle faccetten over het vastgoed zelf, de exploitatie, kosten en de wijze waarop het het onderhoud georganiseerd kan worden. Daarom is de Missie van ESJ Vastgoedonderhoud: “Wij willen ons graag onderscheiden in de kennisaanbieder in plaats van capaciteitsaanbieder”

Onze visie

Kennis aanbieden betekent voor ESJ Vastgoedonderhoud: Zelf op de hoogte zijn en blijven op het gebied van vastgoed en vastgoedonderhoud. ESJ Vastgoedonderhoud verzorgdt permanente educatie voor haar personeel om de kennis te borgen. Hieruit vloeit onze visie: “Verbreding en verdieping van kennis en kunde is een van de belangrijkste speerpunten om ons onderscheidend vermogen verder te vergroten”.

Specialisaties

ESJ Vastgoedonderhoud is meer dan de nodige kennis in huis met betrekking op RGS Resultaatgericht Samenwerken, MUP Meer-jaren Uitvoeringsplan en RGD-Boei. Klik hier voor meer informatie over onze specialisaties.

Nieuws & Acties

ESJ Vastgoedonderhoud

Andere berichten