Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ESJ Vastgoedonderhoud

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Ze houden hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven waaronder ESJ Vastgoedonderhoud gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en business modellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P’s.

MVO Samenwerking met Amsterdamse Voedselbrigade

Ruim 1200 gezinnen uit Amsterdam zijn wekelijks afhankelijk van voedselpakketten via de Voedselbank. Veel producten in deze pakketten is lang houdbaar, maar de Voedselbank zou hier graag meer verse producten aan willen toevoegen. Hiervoor is een samenwerking opgezet met een aantal lokale supermarktketens, groothandels en distributiecentra.

Om het transport van de verse producten te realiseren is dagelijks gekoeld transport in de vorm van twee gekoelde bussen noodzakelijk.

Wij zijn verheugd om te melden dat ESJ vastgoedonderhoud via onze Amsterdamse relaties kan participeren in de realisatie van dit voedzame en mooie project.

Goed idee ? Indien uw bedrijf dit project ook zou willen steunen, dan brengen wij u graag met de juiste persoon in contact. Samen zijn we sterk en dragen we bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ESJ steunt Stichting vrienden van Nieuw Unicum

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 240 lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum. Hierdoor wordt concrete en kleinschalige hulp geboden aan bewoners en worden projecten gerealiseerd. Het betreft altijd hulp of een project, waarvoor geen aanspraak kan worden gemaakt op reguliere financiële regelingen.

ESJ Green Label

Duurzaam wonen, werken en leven is het wenkend perspectief in onze samenleving. Naast het feit dat een organisatie bestaansrecht moet realiseren is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding.

ESJ Vastgoed onderhoud maakt het voor u concreet. Wat zijn de verschillen tussen regulier schilderwerk en milieu vriendelijk schilderwerk? Welke materialen zijn duurzaam en hoe kunnen wij groener uw vastgoed beschermen, verfraaien en conserven? Wij laten het u zien en geven u een inzicht in de verschillen in verfsystemen en de uitstoot van vluchtige organische stoffen.

Jeugdsport Fonds & ESJ Vastgoedonderhoud

ESJ Vastgoedonderhoud sponsort het JeugdSportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Dankzij Jeugdsportfonds krijgen nu jaarlijks ruim 30.000 kinderen een sportkans. De ambitie van het JeugdSportfonds is om in 2017 die kans te geven aan 40.000 kinderen. Dáár werkt ESJ Vastgoedonderhoud graag aan mee.

ESJ Vastgoedonderhoud verbindt zich aan Almere City FC

Vandaag tekende de heer Robert van den Esschert, van ESJ Schilders uit Harderwijk, een sponsorcontract met Almere City FC.

ESJ Vastgoedonderhoud voert het volledige onderhoud aan vastgoed uit, inclusief de advisering, planning en rapportages. In ruim negentien jaar tijd heeft ESJ Vastgoedonderhoud veel vertrouwen gewonnen van vastgoedbeheerders en eigenaren. Dit vertrouwen berust op excellent werk en op een totaalaanpak die alle aspecten van onderhoud omvat. Met veel plezier verwelkomen Almere City FC en haar Sponsoren ESJ Vastgoedonderhoud op de VIP Tribune.