Erkenning

ESJ Vastgoedonderhoud

Erkenning in de markt

In onze bedrijfstak zijn er tot dusverre twee keurmerken en twee erkenningsregelingen waarmee je je als bedrijf kunt onderscheiden in de markt. Zo is de AF-Erkenningsregeling (per 1 januari 2016: OnderhoudNL Garantie) zowel het keurmerk als de erkenningsregeling voor gegarandeerde vakkwaliteit van glas-, schilder-, en behangbedrijven. Daarnaast bestaat het VGO-keur als keurmerk voor het daadwerkelijk in huis hebben van resultaatgericht samenwerken. En bij OnderhoudNL Restauratieschilders zitten de erkende restauratieschilders. Die vallen onder het keurmerk van de Erkenningsregeling Restauratiewerk Monumentenzorg. In alle gevallen verzorgt OnderhoudNL de secretariaatswerkzaamheden.

Inschrijving Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Sinds 15 maart jl. staat ESJ Vastgoedonderhoud ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het laatste register staat Robert Sjoers (RVGME) ingeschreven. Hij heeft alle audits positief doorlopen en voldoet hierdoor aan de kwaliteitscode. Het voordeel van deze inschrijving voor onze relaties is dat wij bij een aantal van onze diensten waaronder lesprogramma`s in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling. Bent u benieuwd wat uw voordeel is? Neem gerust even contact met ons op.

Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed

Het Sertum is een kennis- en kwaliteitsplatform voor de professional die zich richt op het in stand houden van vastgoed en voert verschillende registers van gecertificeerde vakmensen bezig met de instandhouding van vastgoed. Sertum voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de onafhankelijke Waarborgcommissie en laat het onderzoeksinstituut TNO toezicht houden op de inhoud en samenstelling van het examenprogramma. Daarnaast laat Sertum de Stichting Examenkamer toezicht houden op het examenproces. Sertum is aangemeld bij het College Wet Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1532566 De Integraal Adviseur Vastgoed functioneert minimaal op HBO+ niveau.

Register Vastgoedmanagers Expert

In 11 jaar tijd is VGME uitgegroeid van een studievereniging tot een volwaardige netwerkorganisatie met ruim 600 geregistreerden. De geregistreerden beschikken allen over een HBO+ niveau en zijn werkzaam in de vastgoedbranche, veelal op besluitvormende posities. De geregistreerden staan op persoonlijke titel vermeld in een Register van Vastgoed Managers-Expert (RVGME). De werkomgeving van geregistreerden varieert van commercieel tot maatschappelijk en eigenaren tot adviesbureaus.

Savantis – Erkend leerbedrijf

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

OnderhoudNL

OnderhoudNL is dé ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven, en de glaszetbedrijven. Met ruim 2.500 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

VCA**- Veiligheid Kenmerk

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VCA** geldt voor bedrijven die niet werkzaam zijn in de petrochemische sector, maar wel meer dan 35 werknemers heeft of regelmatig als hoofdaannemer op een bouwplaats acteert. ESJ heeft de bedrijfsprocessen laten certificeren volgens de VCA** norm.