Mutatie

ESJ vastgoed onderhoud

Onze kerncompetenties

Mutatie

Mutatieonderhoud zijn alle onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden ter voorbereiding op de komst van een nieuwe bewoner. ESJ Vastgoedonderhoud verzorgd voor meerdere opdrachtgevers verschillende mutatieonderhoudswerkzaamheden. Het mutatieproces ligt in onze organisatie verankerd. Aspecten als snelheid, zorgvuldigheid en het leveren van contant hoge kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. De mutatiewerkzaamheden die wij uitvoeren worden door een vast team van eigen mensen en gespecialiseerde aannemers gerealiseerd. Voornamelijk planning en snelheid is van groot belang zodat de woning op zo’n kort mogelijke termijn weer kan worden verhuurd. Dat is voor onze opdrachtgevers van essentieel belang. Meer weten? We vertellen u er graag alles over.

Op de stoel zitten van de opdrachtgever.

Door samen constant het proces te optimaliseren heeft de bouwketen onder andere al bereikt dat de renovatie van een mutatiewoning terug gebracht is van (gemiddeld) 25 werkdagen naar maximaal 10 werkdagen. Dat betekend: korte doorlooptijd, minder leegstand en huurderving. Bovendien is het een proces dat winstgevend is. Zowel op financieel en sociaal gebied, waarbij de faalkosten en bouwtijd aanzienlijk wordt verminderd.