Modellen en kostenverlaging

ESJ vastgoed onderhoud

Onze ketensamenwerkingen

Modellen en kostenverlaging

Binnen de ketensamenwerking werken wij aan de hand van het assetmanagement model. De uitgangspunten van het strategisch voorraadbeheer (SVB) op complex- en projectniveau zijn leidend voor de planvorming en scenario keuzes in het managen van het vastgoedonderhoud. Kwaliteit, proces, procedures worden in heldere KPI’s omgezet in evenwichtige meetbare prestatie-eisen, die langjarig moeten worden gehaald.

Modellen en kostenverlaging 5

Modellen en kostenverlaging 6

ESJ Vastgoedonderhoud
als ketenpartner

Modellen en kostenverlaging 6

Sterke schakel
in de keten

Modellen en kostenverlaging 6

Eisen aan goede
ketensamenwerking