• COMPLETE RENOVATIE EN SCHILDERWERK

 • COMPLETE BEGLAZING EN KOZIJNVERVANGING

 • TOTAAL ONDERHOUD VAN ELK VASTGOEDOBJECT

 • VAN COMPLEET ONDERHOUD TOT RENOVATIE

Referenties

apr 10, 2018
Categorie: erkenning
Ingezonden door: esjschilders

Inschrijving Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Sinds 15 maart jl. staat ESJ Vastgoedonderhoud ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het laatste register staat Robert Sjoers (RVGME) ingeschreven. Hij heeft alle audits positief doorlopen en voldoet hierdoor aan de kwaliteitscode. Het voordeel van deze inschrijving voor onze relaties is dat wij bij een aantal van onze diensten waaronder lesprogramma`s in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling.

 Bent u benieuwd wat uw voordeel is? Neem gerust even contact met ons op.

feb 21, 2018
Categorie: MVO
Ingezonden door: esj_DaveMoraal

MVO Samenwerking met Amsterdamse Voedselbrigade

Ruim 1200 gezinnen uit Amsterdam zijn wekelijks afhankelijk van voedselpakketten via de Voedselbank. Veel producten in deze pakketten is lang houdbaar, maar de Voedselbank zou hier graag meer verse producten aan willen toevoegen. Hiervoor is een samenwerking opgezet met een aantal lokale supermarktketens, groothandels en distributiecentra.

Om het transport van de verse producten te realiseren is dagelijks gekoeld transport in de vorm van twee gekoelde bussen noodzakelijk.

Wij zijn verheugd om te melden dat ESJ vastgoedonderhoud via onze Amsterdamse relaties kan participeren in de realisatie van dit voedzame en mooie project.

Goed idee ? Indien uw bedrijf dit project ook zou willen steunen, dan brengen wij u graag met de juiste persoon in contact. Samen zijn we sterk en dragen we bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

jul 12, 2017
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika
jul 12, 2017
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika
jul 12, 2017
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika
jul 12, 2017
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika
dec 14, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Militairen werken dagelijks aan vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland en daarbuiten.

dec 10, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Project van de Gemeente Amsterdam gelegen aan de Eerste Helmerdwarsstraat 271.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Project Legermuseum te Delft.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Verschillende projecten waaronder Le Perron Amsterdam.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Onderhoudsschilderwerk VVE Grande Belleville te Zeist.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Project Theo van Doesburgstraat E.O.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Monuta Innemee ligt op de prachtige begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.

dec 8, 2015
Categorie: General
Ingezonden door: esjschilders
Toolbox VCA** Hoogwerker instructie 13-11-2015
dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

ESJ Vastgoedonderhoud voert onderhoud uit aan het zorgvastgoed van Nieuw Unicum.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Project aan de Leidsestraat te Amsterdam.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Harderwijk is een gemeente in de provincie Gelderland. De gemeente telt 45.376 inwoners.

dec 8, 2015
Categorie: General
Ingezonden door: hellenique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sequi deserunt beatae corporis voluptate quo. Placeat, quisquam id quo quas cum quisquam se Samenvatting.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Onderhoud van verschillende verdiepingen en ruimtes van de Universiteit van Amsterdam.

dec 8, 2015
Categorie: referenties
Ingezonden door: hellenique

Praktijkschool aan de Oosterhoutlaan 19 in Haarlem.

dec 8, 2015
Categorie: MVO
Ingezonden door: esjschilders

ESJ steunt Stichting vrienden van Nieuw Unicum

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 240 lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum. Hierdoor wordt concrete en kleinschalige hulp geboden aan bewoners en worden projecten gerealiseerd. Het betreft altijd hulp of een project, waarvoor geen aanspraak kan worden gemaakt op reguliere financiële regelingen.

www.vriendenvannieuwunicum.nl

dec 3, 2015
Categorie: erkenning
Ingezonden door: hellenique

Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed

Het Sertum is een kennis- en kwaliteitsplatform voor de professional die zich richt op het in stand houden van vastgoed en voert verschillende registers van gecertificeerde vakmensen bezig met de instandhouding van vastgoed. Sertum voert haar werkzaamheden uit onder toezicht van de onafhankelijke Waarborgcommissie en laat het onderzoeksinstituut TNO toezicht houden op de inhoud en samenstelling van het examenprogramma. Daarnaast laat Sertum de Stichting Examenkamer toezicht houden op het examenproces. Sertum is aangemeld bij het College Wet Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1532566 De Integraal Adviseur Vastgoed functioneert minimaal op HBO+ niveau.

dec 3, 2015
Categorie: erkenning
Ingezonden door: hellenique

Register Vastgoedmanagers Expert

In 11 jaar tijd is VGME uitgegroeid van een studievereniging tot een volwaardige netwerkorganisatie met ruim 600 geregistreerden. De geregistreerden beschikken allen over een HBO+ niveau en zijn werkzaam in de vastgoedbranche, veelal op besluitvormende posities. De geregistreerden staan op persoonlijke titel vermeld in een Register van Vastgoed Managers-Expert (RVGME). De werkomgeving van geregistreerden varieert van commercieel tot maatschappelijk en eigenaren tot adviesbureaus.

dec 1, 2015
Categorie: Specialisaties
Ingezonden door: hellenique

RGD-Boei

Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gehele taak van de dienst is omschreven in het (Koninklijk) Besluit Rijksgebouwendienst. De missie van de dienst luidt:

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt bij aan het succesvol functioneren van zijn klanten door het bieden van efficiënte en effectieve huisvestingsoplossingen. Met het in stand houden van monumenten draagt het Rijksvastgoedbedrijf bij aan het behoud van ons cultureel erfgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf ziet er onder ander op toe dat de gebouwen in een vast te stellen cyclus beoordeeld worden op een aantal vaste aspecten. Deze aspecten zijn:

 • veiligheid;
 • gezondheid;
 • bruikbaarheid;
 • energie en duurzaamheid;
 • maatschappelijk nut;
 • milieu.

De inspecties die tezamen worden gevoegd om tot één geïntegreerde inspectie te komen betreffen:

 • onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties;
 • brandveiligheid en gebruikersvergunning;
 • arbo, gezondheid en veiligheid;
 • energieverbruik, energiezuinigheid, duurzaamheid;
 • specifieke noodzakelijke inspecties in verband met geldende vergunningen.

Omdat met al deze inspecties meerdere partijen (inspecteurs) in één gebouw, meerdere malen naar hetzelfde bouwdeel keken en nog steeds kijken met iedere keer een ander doel is gekozen om deze inspecties te integreren. BOEI is daarvan het resultaat. BOEI staat voor Brand, Onderhoud, Energie en Informatie Wet- en regelgeving.

De RGD heeft na lang ontwikkelen in samenwerking met de marktpartijen (zowel de vastgoedmarkt als de inspectiemarkt) gekozen voor twee invalshoeken:

 1. Aandachtsveld (of Aspecten);
 2. Disciplines.

De aspecten zijn (hier komt de naam BOEI vandaan):

 1. Brand;
 2. Onderhoud;
 3. Energie en Duurzaamheid;
 4. Informatie wet- en regelgeving.

De disciplines zijn:

 1. Bouwkunde;
 2. Elektrotechniek;
 3. Werktuigbouwkunde;
 4. Transporttechniek.

Omdat voor elk aspect ook elke discipline geldt (en andersom) zijn de geïntegreerde inspecties te verdelen in 16 vakken.

 

De BOEI-systematiek is een vastlegging van een situatie zoals die is / wordt aangetroffen. De systematiek staat niet toe dat de inspecteur zegt wat er moet gebeuren. De analogie met een röntgenfoto wordt vaak gebruikt om de systematiek binnen het werkveld van het onderhoud te plaatsen. De röntgenfoto legt vast dat er wat aan de hand is, de specialist bepaalt in overleg wat er moet gebeuren. De systematiek moet leiden tot een integrale inspectie met één inspectieverslag. Daarop volgt een advies. De BOEI-systematiek kiest ervoor deze petten strak gescheiden te houden.

Ten aanzien van de verschillende aspecten zijn de volgende methodes van inspecteren (nu al) als voorgeschreven vastgesteld door de RGD. Daarmee passen deze inspecties in de BOEI-systemathiek:

 • Onderhoud: conform de NEN 2767
dec 1, 2015
Categorie: Specialisaties
Ingezonden door: hellenique

MJOP - Meer-jaren Onderhouds-Patroon

Onderhouden van vastgoed weggezet in tijd is het samenspel tussen financiën, het prestatievermogen van het vastgoed en de factor tijd. Resultaatgericht samenwerken wordt ingezet om gezamenlijk te zoeken naar het meest optimale onderhoudsscenario’s. ESJ Vastgoedonderhoud stelt samen met u de uitgangspunten vast en rapporteert periodiek de resultaten in heldere conditiescores. Afhankelijk van de prioriteiten, wensen en behoeften kan men kiezen uit voor het economisch meest voordelige scenario, maar bijvoorbeeld ook voor het meest duurzame scenario, of voor het scenario met de hoogste kwaliteit.

Door precies in kaart te brengen welke werkzaamheden nodig zijn en welke kunnen wachten, kunnen wij het onderhoud perfect plannen en uitvoeren. Onze adviseurs Vastgoed en inspecteurs Vastgoed zijn volledig gecertificeerd volgens de NEN 2767 en RgdBOEI®. Om onafhankelijkheid en integriteit permanent te borgen zijn we ingeschreven het RVGME register en het SERTUM register. Zo haalt u met ESJ Vastgoedonderhoud de juiste kennis in huis.

nov 16, 2015
Categorie: vacatures
Ingezonden door: hellenique
Wij hebben op dit moment geen vacatures.
nov 11, 2015
Categorie: Specialisaties
Ingezonden door: hellenique

RGS - ResultaatGericht Samenwerken

Een resultaatgerichte samenwerking is wat ESJ Vastgoedonderhoud ambieert voor zowel planmatig onderhoud als grootschalige renovaties. Resultaatgerichte samenwerking leidt tot het reduceren van kosten en doorlooptijden en de realisatie van haalbare planningen en borging van kwaliteit. Deze parameters genereren prestatie en budget garanties en een hoge tevredenheid bij alle betrokkenen.

Het wenkend perspectief naar de perfecte ketensamenwerking heeft ons ertoe gezet om op verschillende niveaus invulling te geven aan de details die onherroepelijk verbonden zijn aan het concept.

nov 9, 2015
Categorie: MVO
Ingezonden door: hellenique

ESJ Green Label

Duurzaam wonen, werken en leven is het wenkend perspectief in onze samenleving. Naast het feit dat een organisatie bestaansrecht moet realiseren is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding.

ESJ Vastgoed onderhoud maakt het voor u concreet. Wat zijn de verschillen tussen regulier schilderwerk en milieu vriendelijk schilderwerk? Welke materialen zijn duurzaam en hoe kunnen wij groener uw vastgoed beschermen, verfraaien en conserven? Wij laten het u zien en geven u een inzicht in de verschillen in verfsystemen en de uitstoot van vluchtige organische stoffen.

nov 9, 2015
Categorie: MVO
Ingezonden door: hellenique

Jeugdsport Fonds & ESJ Vastgoedonderhoud

ESJ Vastgoedonderhoud sponsort het JeugdSportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Dankzij Jeugdsportfonds krijgen nu jaarlijks ruim 30.000 kinderen een sportkans. De ambitie van het JeugdSportfonds is om in 2017 die kans te geven aan 40.000 kinderen. Dáár werkt ESJ Vastgoedonderhoud graag aan mee.

nov 9, 2015
Categorie: MVO
Ingezonden door: hellenique

ESJ Vastgoedonderhoud verbindt zich aan Almere City FC

Vandaag tekende de heer Robert van den Esschert, van ESJ Schilders uit Harderwijk, een sponsorcontract met Almere City FC.

ESJ Vastgoedonderhoud voert het volledige onderhoud aan vastgoed uit, inclusief de advisering, planning en rapportages. In ruim negentien jaar tijd heeft ESJ Vastgoedonderhoud veel vertrouwen gewonnen van vastgoedbeheerders en eigenaren. Dit vertrouwen berust op excellent werk en op een totaalaanpak die alle aspecten van onderhoud omvat. Met veel plezier verwelkomen Almere City FC en haar Sponsoren ESJ Vastgoedonderhoud op de VIP Tribune.

nov 9, 2015
Categorie: erkenning
Ingezonden door: hellenique

Savantis - Erkend leerbedrijf

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

nov 9, 2015
Categorie: erkenning
Ingezonden door: hellenique

OnderhoudNL

OnderhoudNL is dé ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven, en de glaszetbedrijven. Met ruim 2.500 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

nov 9, 2015
Categorie: erkenning
Ingezonden door: hellenique

VCA**- Veiligheid Kenmerk

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VCA** geldt voor bedrijven die niet werkzaam zijn in de petrochemische sector, maar wel meer dan 35 werknemers heeft of regelmatig als hoofdaannemer op een bouwplaats acteert. ESJ heeft de bedrijfsprocessen laten certificeren volgens de VCA** norm.

 • Referentie-logos-ESJ-website-Provides.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Nieuw-Unicum.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Monuta.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-ministerie-defensie.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-rijksvastgoed.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Stamhuis.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Ymere.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-VPA.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Velzel-vve.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Urban-Interest.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Lokhorst.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Lindengroep.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-DTZ.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-bouwfonds-investment-management.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Bam-woningbouw.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Amsterdam-University.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Gemeente-Amsterdam.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Harderwijk.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-kroonenberg.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Key.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Hogeschool-amsterdam.jpg
 • Referentie-logos-ESJ-website-Actys.jpg